استاد امیر دبیری به عنوان یک چهره ی فرهیخته دارای رزومه ی درخشان علمی و پژوهشی می باشند.

گوشه ای از آثار چاپ شده ی ایشان به شرح زیر می باشد:

آزمونهای آبیاری و زهکشی/ گردآورنده امیر دبیری.

آمار احتمال (مقطع دکترا)/گردآورنده امیر دبیری ، علی رضوانی‌بیدگلی.

آمار و احتمال/ گردآورندگان امیر دبیری ، مهدی رضایی.

استعداد و آمادگی تحصیلی/گردآورنده سالار یزدانفر ، امیر دبیری.

اقتصاد اسلامی (مقطع دکترا)/ گردآورنده امیر دبیری، علی‌ رضوانی‌بیدگلی.

اقتصاد ایران / امیر دبیری، علی رضوانی‌بیدگلی.

اقتصاد خرد/گردآورنده امیر دبیری، علی‌رضوانی‌بیدگلی.

اقتصاد خرد (مقطع دکترا)/ گردآورنده امیر دبیری٬ علی رضوانی‌بیدگلی

اقتصاد خرد ـ ۱(مقطع دکترا)/ امیر دبیری، علی رضوانی بیدگلی.

اقتصاد خرد ـ‌۲ (مقطع دکترا)/ امیر دبیری، علی رضوانی‌ بیدگلی.

اقتصاد سنجی/ امیر دبیری،‌علی رضوانی‌بیدگلی.

اقتصاد کلان (مقطع دکترا)/گردآورنده امیر دبیری٬ علی رضوانی‌بیدگلی.

تخته خرده چوب / گردآورنده امیر دبیری .

جغرافیای روستایی وکوچ نشینی / گردآورنده امیر دبیری.

چوب‌شناسی و حفاظت چوب / گردآورنده امیر دبیری .

حرارت مرکزی – سیستم کنترل و تهویه مطبوع/ گردآورنده امیر دبیری، محمد ندافی‌پورمیبدی.

ریاضیات عمومی ( مقطع دکترا )/ گردآورندگان امیر دبیری … [ و دیگران ].

ریاضی عمومی ۱ (ویژه فنی و مهندسی)/ گردآورنده امیر دبیری، دپارتمان ریاضی (مهناز تقوی … [و دیگران]).

ریاضی عمومی ۲ (ویژه فنی و مهندسی)/گردآورنده امیر دبیری … [و دیگران].

ریاضی مهندسی/ مولف امیر دبیری.

زبان تخصصی آمار/گردآورنده امیر دبیری.

زمین‌شناسی ساختمانی و روش‌های استخراج/ امیر دبیری.

سوالات نظام مهندسی عمران/ گردآورنده امیر دبیری.

صنایع چوب درس: کاغذسازی/ گردآورنده امیر دبیری.

صنایع چوب و کاغذ: بخش دوم: چوب‌شناسی و حفاظت چوب / گردآورنده امیر دبیری .

صنایع چوب و کاغذمجموعه آزمونهای صنایع چوب/ گردآورنده امیر دبیری.

گرامر زبان عمومی / امیر دبیری.

لغات برگزیده و مجموعه آزمون زبان/ گردآوردنده امیر دبیری.

مجموعه آزمون‌های تاریخ و تمدن/ گردآورنده امیر دبیری.

مجموعه آزمونهای ریاضیات عمومی ۲/ گردآورنده امیر دبیری.

مجموعه آزمونهای ریاضی مهندسی/ گردآورنده امیر دبیری.

مقاومت مصالح و تحلیل سازه/ امیر دبیری.

مکانیک سیالات/ گردآورنده امیر دبیری.

منابع انسانی و مدیریت آن/ تالیف امیر دبیری، رضا شریفی.

نفوذ استعداد در زبان انگلیسی (ویژه آزمون دکتری) / گردآورنده امیر دبیری.

نکاتی درباره ترمودینامیک/ گردآورندگان امیر دبیری، محمد ندافی‌پور میبدی.

نگرشی بر آمار و احتمال/ امیر دبیری.

‏‫استاتیک (مقطع کارشناسی ارشد)/ گردآورنده امیر دبیری، محمد ابراهیم‌پور، سیدنادر زائری‌مقدم.

‏‫اقتصادسنجی (مقطع دكترا)‏‫/ امير دبيری، علی رضوانی‌بيدگلی.

‏‫بازاریابی و درجه‌بندی چوب‏‫/ گردآورنده امیر دبیری.

‏‫صنایع چوب و کاغذ: بخش پنجم: تخته فیبر‏‫/ گردآورنده امیر دبیری.

‏‫مجموعه آزمونهای ریاضیات عمومی ۱/ گردآورنده امیر دبیری.

هوش و استعداد تحصیلی / امیر دبیری

مدیریت آموزشی / امیر دبیری

مشاوره و هدایت تحصیلی / امیر دبیری

مدیریت استراتژیک / امیر دبیری ، رضا شریفی